Home  >  Product  >   Find Parts
 • R120025
  R120025

  Material: Brass     Wire Range: 26~30AWG     Feeding (T)
  T 0.2   W 2.6   L 6.5   D 1.2     SPQ 15000

  Learn More
 • R180011
  R180011

  Material: Brass     Wire Range: 18~22AWG     Feeding (T)
  T 0.3   W 3.5   L 10.1   D 1.8     SPQ 15000

  Learn More
 • R180021
  R180021

  Material: Brass     Wire Range: 22~24AWG     Feeding (T)
  T 0.2   W 3.5   L 8.6   D 1.8     SPQ 20000

  Learn More
 • R220225
  R220225

  Material: Brass     Wire Range: 20~22AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 5.0   L 10.5   D 2.2     SPQ 25000

  Learn More
 • R250195
  R250195

  Material: Brass     Wire Range: 22~24AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 5.0   L 10.5   D 2.5     SPQ 25000

  Learn More
 • R250205
  R250205

  Material: Brass     Wire Range: 20~22AWG     Feeding (L)
  T 0.3   W 5.0   L 10.5   D 2.5     SPQ 20000

  Learn More
 • R250045
  R250045

  Material: Brass     Wire Range: 22~24AWG     Feeding (L)
  T 0.25   W 4.5   L 9.3   D 2.5     SPQ 25000

  Learn More
 • R320215
  R320215

  Material: Brass   Copper Alloy     Wire Range: 20~24AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 5.0   L 10.5   D 3.2     SPQ 25000
  UL CQC

  Learn More
 • R420441
  R420441

  Material: Brass   Copper Alloy     Wire Range: 22~26AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 6.0   L 12.5   D 4.2     SPQ 15000
  CQC

  Learn More
 • R220032
  R220032

  Material: Brass     Wire Range: 16~20AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 5.0   L 10.1   D 2.2     SPQ 15000

  Learn More
 • R240051
  R240051

  Material: Brass     Wire Range: 18~22AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 5.0   L 10.1   D 2.45     SPQ 15000

  Learn More
 • R250042
  R250042

  Material: Brass   Copper Alloy     Wire Range: 18~22AWG     Feeding (L)
  T 0.4   W 5.0   L 10.1   D 2.5     SPQ 15000
  CQC

  Learn More
 • Eagle Fair Limited (HK)
  Eagle Fair Precision Limited(TW)
  Dongguan Jianhui Metal and Plastic Parts CO., LTD.
  Dongguan Jinhui Terminal CO., LTD.
  五月丁香六月综合激情老司机,心五月丁香花综合网站,久久丫店员需要培训什么,激情打手区欧美在线视频,国产福利在线视频无卡,国产三点都露的电影女星